Zysk operacyjny wyniósł 483 mln USD wobec 693 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 751 mln USD wobec 895 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 714 mln USD wobec 823 mln USD rok wcześniej.

"Pomimo wciąż normalizujących się warunków makro i wymagającego otoczenia regulacyjnego w pierwszym kwartale 2023 r. Grupa MOL wypracowała 714 mln USD oczyszczonego wyniku EBITDA. W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) EBITDA wzrosła rok do roku do poziomu 299 mln USD. Mniejszy wkład działalności petrochemicznej z nawiązką zrekompensowały wzrosty po stronie działalności rafineryjnej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 653 mln USD w I kw. 2023 r. wobec 5 840 mln USD rok wcześniej.

Dobre wyniki to rezultat silnej dyscypliny wewnętrznej we wszystkich segmentach działalności - segment detaliczny (Consumer Services) odbił od zeszłorocznych minimów, w segmencie wydobywczym (Upstream) wzrosła produkcja, a działalność rafineryjna pozwoliła utrzymać zyskowność segmentu rafineryjno-petrochemicznego (Downstream), podkreślono.

"W pierwszym kwartale roku Grupa MOL osiągnęła stabilne wyniki dzięki dobrej dyscyplinie wewnętrznej wszystkich segmentów. Nie przeszkodziły w tym nawet wciąż normalizujące się czynniki makro. W tym czasie nasza firma odegrała ważną rolę w zapewnieniu niezależności energetycznej regionu. Segment Upstream zdołał zwiększyć produkcję krajową, dostarczyliśmy do Europy własną ropę ze złoża w Azerbejdżanie i kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu umożliwienie przetwarzania w naszych, pozbawionych dostępu do morza, rafineriach surowca pochodzącego z różnych źródeł. Jednocześnie nasz segment Consumer Services wyszedł wzmocniony z zeszłorocznego kryzysu i rozpoczął działalność w Polsce" - powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) oczyszczony wynik EBITDA wzrósł o 18% r/r do 299 mln USD.

"Marża petrochemiczna znalazła się w tym okresie pod presją, jednak wyniki z działalności rafineryjnej i handlowej były w stanie zrównoważyć negatywne czynniki, takie jak opodatkowanie tzw. nadmiarowych zysków na Węgrzech. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, w pierwszym kwartale na Węgrzech o 14% spadło zapotrzebowanie na paliwa. To wynik znacznego wzrostu popytu w ub.r. na skutek obowiązujących wtedy cen maksymalnych. W ostatnim kwartale niewielki wzrost popytu odnotowano jednak na rynkach słowackim (+3%) i chorwackim (+1%). W zakresie dywersyfikacji dostaw ropy do Europy Grupa osiągnęła znaczący postęp w marcu br., sprowadzając pierwszy transport lekkiej ropy z Azerbejdżanu ze złoża ACG, którego jest udziałowcem, do należącej do Grupy rafinerii Slovnaft w Bratysławie" - czytamy w komunikacie.

Segment detaliczny

Segment detaliczny (Consumer Services) niemal podwoił wynik EBITDA, notując wzrost o 97% r/r. Wpłynęła na to poprawa otoczenia regulacyjnego i dalszy wzrost marżowości oferty pozapaliwowej.

"Wolumen sprzedaży wzrósł w tym okresie o 16%. Do tego należy doliczyć kolejnych ok. 200 mln litrów paliwa w związku z nabyciem sieci Lotos w Polsce z końcem 2022 r. Marka MOL została już oficjalnie zaprezentowana w kraju, a proces rebrandingu sieci stacji jest w toku. Liczba punktów Fresh Corner w Grupie wzrosła w pierwszym kwartale do 1 172, wobec 1 081 rok wcześniej" - napisano także.

Segment wydobywczy

Segment wydobywczy (Upstream) w ostatnim kwartale zaliczył spadek EBITDA do 283 mln USD w obliczu spadających cen surowców, dodatkowych opłat narzuconych na ich produkcję na Węgrzech oraz regulowanych cen w Chorwacji. Tym niemniej segment wypracował 205 mln USD wolnych przepływów pieniężnych, wskazał też MOL.

"Nieustanne wysiłki Grupy w zakresie zagospodarowania złóż zaowocowały zwiększeniem produkcji na Węgrzech oraz w irackim Kurdystanie. Uprawnienia ACG były również wyższe ze względu na większy udział w otoczeniu niskich cen ropy naftowej, co spowodowało, że łączna produkcja Grupy przekroczyła 95 mln baryłek dziennie (mboepd), czyli powyżej prognozy. W I kwartale kontynuowano wdrażanie programu płytkich odwiertów gazowych na Węgrzech. Pomyślnie przetestowano trzy odwierty, co daje łączną liczbę 19 odwiertów od początku programu w 2019 r. Pomimo presji kosztowej w całym łańcuchu wartości na poziomie Grupy koszty operacyjne wyniosły 6 USD na baryłkę" - czytamy dalej w komunikacie.

Segment przesyłu

Segment przesyłu (Gas Midstream) w I kwartale przyniósł 79 mln USD EBITDA, rosnąc o 64% r/r w wyniku większego zapotrzebowania na przepustowość transgraniczną i wzrostu wolumenu eksportu. Spadek cen gazu i zmiana w przepływie surowca pozytywnie wpłynęły na koszty zużycia gazu.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)