Plan Grupy MOL na 2023 rok zakłada capex na poziomie do 1,7 mld USD, jednak na takim samym poziomie był plan na rok 2022, którego nie udało się zrealizować, a organiczne nakłady inwestycyjne wyniosły ostatecznie 1,52 mld USD, wynika z prezentacji wynikowej spółki.

Jednocześnie MOL przewiduje, że wydobycie węglowodorów w grupie zmniejszy się do ok. 90 tys. baryłek dziennie (boed) w 2023 roku, w porównaniu do 92 tys. boed rok wcześniej i 110 tys. boed w 2021 r., a przerób ropy naftowej w rafineriach koncernu wzrośnie do 12 mln ton, wobec 11,7 mln ton w 2022 r. i tym samym powróci do poziomu z 2021 r.

Wskaźnik długu netto do EBITDA ma z kolei wzrosnąć do poniżej 1,0x, podczas gdy w 2022 r. wyniósł zaledwie 0,3x, a w 2021 r. - 0,6x.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)