"W kwietniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 18 mld zł, czyli o 22,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 23,3 proc. r/r do poziomu 17,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 975,2 mln zł, o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia wyniosła 62 948,50 pkt. i była o 9 proc. wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 35,2 proc. r/r do poziomu 161,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 33 proc. r/r i wyniosła 160,1 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w kwietniu wyniosła 667,2 tys. zł.

Reklama

Mniej kontraktów rdr

"Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w kwietniu wyniósł 822,2 tys. szt., czyli o 8,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 12,5 proc. r/r do poziomu 571,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 38,5 proc. r/r do 147,7 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 37,6 proc. r/r do 80,5 tys. szt." - czytamy dalej.

W kwietniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 46,7 proc. r/r do poziomu 140,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 65,5 proc. r/r do 90,5 mln zł.

Obrót obligacjami na minusie

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 100,6 mld zł wobec 97,5 mld zł rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 5,7 proc. r/r do poziomu 829,5 mln zł, wskazano także.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 28,8 mld zł, co oznacza spadek o 14,8 proc. r/r.

Energetyka w dołku

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w kwietniu br. 11,2 TWh, co oznacza spadek o 9,2 proc. r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 58,6 proc. r/r do poziomu 4,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 30,8 proc. r/r do poziomu 6,4 TWh.

"Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 12,7 proc. r/r do 8,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 17,7 proc. do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 23,7 proc. r/r do poziomu 6,9 TWh" - czytamy dalej.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w kwietniu 2023 r. wyniosła 621,5 mld zł (135,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 417 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1 277,8 mld zł (278,5 mld euro), podano także.

W kwietniu br. na GPW odbyło się 18 sesji giełdowych w porównaniu do 19 rok wcześniej.

(ISBnews)