Zarząd CD Projekt zarekomendował przeznaczenie 99,91 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto w wysokości 241,16 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

"Liczba 99 910 510 akcji spółki, opisanych jako akcje uczestniczące w dywidendzie, to liczba akcji spółki pomniejszona o istniejące na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcje własne spółki (860 290 akcji), posiadane przez nią w wyniku przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 roku skupu akcji własnych. Uchwała w sprawie umorzenia tychże akcji została podjęta przez walne zgromadzenie spółki w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego spółki przez sąd rejestrowy" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, zarząd spółki zawnioskował o wyznaczenie:

Reklama

- dnia dywidendy na dzień 13 czerwca 2023 roku,

- dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2023 roku, podano także.

CD Projekt odnotował 347,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 208,91 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 341,07 mln zł wobec 240,11 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)