XTPL odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,18 mln zł wobec 2,64 mln zł straty rok wcześniej.

"Czwarty kwartał z rzędu odnotowaliśmy pozytywny poziom EBITDA, który w I kwartale wyniósł 0,1 mln zł, co przekłada się na wzrost o 2,5 mln zł w ujęciu rok do roku" - czytamy w raporcie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,58 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1,62 mln zł rok wcześniej.

"Komercjalizacja naszych innowacyjnych rozwiązań opartych o autorską technologię postępuje, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych. W I kwartale przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły względem ubiegłego roku ponad trzykrotnie do poziomu 3 mln zł. Przychody te stanowią już ponad 80% w przychodach ogółem, co potwierdza sukces dokonanej transformacji spółki z etapu startupu rozwijającego swoją technologię oraz budującego ofertę produktową, w podmiot znacznie dojrzalszy, z powodzeniem komercjalizujący wszystkie trzy linie biznesowe i skoncentrowany na skalowaniu swojej działalności. Czwarty kwartał z rzędu odnotowaliśmy pozytywny poziom EBITDA, który w I kwartale wyniósł 0,1 mln zł, co przekłada się na wzrost o 2,5 mln zł w ujęciu rok do roku. Poziom gotówki na koniec kwartału jest niższy niż na początku roku, na co przede wszystkim miał wpływ wzrost należności handlowych. Ponieważ operujemy na 30-dniowych okresach płatności, na dzień Raportu wszystkie należności ze sprzedaży w I kwartale zostały spłacone" - czytamy w liście zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)