Wasko odnotowało 4,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,71 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,51 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 95,93 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Wasko S.A. wypracowała dodatni wynik brutto na sprzedaży wynoszący 10,4 mln zł, przy stracie ze sprzedaży wynoszącej 3,4 mln zł i stracie netto na poziomie 4,0 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 112,5 mln zł, co oznacza wzrost o 16,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotny wpływ na wynik na sprzedaży miały wyniki w sektorze medycznym, gdzie w pierwszym kwartale 2023 roku strata na tym poziomie agregacji wyniosła 5,2 mln złotych" - czytamy w sprawozdaniu.

Przychody ze sprzedaży w ramach segmentu Inwestycje Infrastrukturalne to 52,4 mln zł, tj. 46,5% sprzedaży ogółem. Kwota przychodów w tym segmencie jest nieznacznie wyższa niż w I kwartale 2022 roku - o 7,6 mln zł. Przychody w tym segmencie wynikają przede wszystkim z realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R, kontraktów na wykonanie systemów sterowania i zapewnienia bezpieczeństwa w budowanych tunelach, podano.

Reklama

W segmencie systemy informatyczne oraz usługi programistyczne zanotowano przychody o wartości 14,4 mln zł, co stanowi 12,8% sprzedaży ogółem. W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano nieznaczny spadek przychodów w tym segmencie (o 1,8 mln zł) w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2022. W I kwartale 2023 roku przychody segmencie systemy wspomagające zarządzanie wyniosły 13,3 mln zł,

o 0,2 mln zł więcej niż w okresie porównywanym.W ramach segmentu usługi IT przychody wyniosły 7,8 mln zł. Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku sprzedaż w tym segmencie wyniosła 5,9 mln zł, czytamy również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)