Strata operacyjna wyniosła 1,78 mln zł wobec 4,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,92 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 4,88 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W pierwszym kwartale 2023 roku spółka zanotowała skonsolidowaną stratę brutto w wysokości 2 421 977 zł, a skonsolidowana strata netto wyniosła 2 754 947 zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 917 383 zł. Chcielibyśmy podkreślić, że te wyniki są konsekwencją naszych działań, które zakładają przejście przez okres reorganizacji, zarówno całej organizacji w ujęciu podmiotowym, jak również działalności wydawniczej i skupienia się na aktywności developerskiej" - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

(ISBnews)