Akcjonariusze wyrazili też zgodę na dokonanie czynności związanych z realizacją projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów, mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,2 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)