Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik Grupy ZE PAK na poziomie EBITDA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie ok. 709 mln zł, a z działalności zaniechanej - 19 mln zł.

"Zysk z działalności zaniechanej odnotowany na koniec 2023 roku w wysokości 164 mln zł wynika w głównej mierze z wyceny do wartości godziwej udziałów mniejszościowych (49,5%) w spółce PAK PCE, pozycja ta ma charakter niegotówkowy" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Przewidywany szacunkowy wynik ZE PAK na poziomie EBITDA za 2023 rok wyniesie ok. 656 mln zł. Przewidywany szacunkowy wynik netto ZE PAK SA za 2023 rok wyniesie około 584 zł.

Zwiększenie rezerwy rekultywacyjnej

"Raportem bieżącym nr 14/2023 spółka informowała o zwiększeniu rezerwy rekultywacyjnej. W trakcie roku spółka częściowo wykorzystała oraz rozwiązała rezerwę rekultywacyjną [...]. Łączna kwota rozwiązania i wykorzystania rezerwy rekultywacyjnej w 2023 roku wyniosła 263 mln zł. Wysokość rezerwy rekultywacyjnej na koniec 2023 roku wynosi 621 mln zł" - zakończono.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,2 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)