Porozumienie dot. współpracy w czwartek uroczyście podpisali: prezes GPW Marek Dietl, dyrektor dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków Kapitałowych i Finansowych w EBOR Alexander Pivovarsky oraz przewodniczący Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy Ruslan Magomedov.

Wsparcie dla rynku kapitałowego

Marek Dietl zaznaczył, że memorandum o współpracy zostało podpisane w ramach realizowanego przez GPW projektu "Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie". Jak wyjaśnił, ma ono na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie. Współpraca ma także przysłużyć się usprawnieniu ustalania cen oraz rozwojowi mechanizmów zabezpieczania przed ryzykiem.

Reklama

Alexander Pivovarsky przekazał, że GPW wraz z EBOR widzą "potencjał w działaniach na rzecz wsparcia strony ukraińskiej w określeniu strategii odbudowy rynku kapitałowego i towarowego, dzieleniu się doświadczeniami w zakresie technologii i innowacji wykorzystywanych przy obrocie giełdowym, a także ujednoliceniem rozproszonego rynku ukraińskiego", gdzie obecnie działają cztery rynki regionalne.

Ruslan Magomedov wyjaśnił, że podpisany w czwartek dokument przewiduje m.in. wymianę raportów pomocy technicznej, prognoz finansowych, diagnostycznych analiz rynkowych, ocen ram regulacyjnych i innych informacji technicznych dotyczących rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego i rozwoju lokalnego rynku finansowego na Ukrainie.

Wspólne inwestycje

Zgodnie z informacją przekazaną przez GPW w ramach współpracy planowane jest także powołanie grupy roboczej w celu wsparcia potencjalnych wspólnych inwestycji GPW i EBOR w infrastrukturę rynku kapitałowego Ukrainy. Wspólne działania mają też dotyczyć przeprowadzenia badania due diligence i zaktualizowanej oceny diagnostycznej rynków kapitałowych Ukrainy w fazie powojennej odbudowy - dodano.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo–Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi.

ewes/ mk/ mick/