KredoBank z Grupy PKO Banku Polskiego i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki, która pozwoli na uruchomienie 125 mln euro finansowania, podał PKO BP.

"Potrzeby Ukrainy są dziś ogromne. Ukraińska gospodarka, aby przetrwać i móc dalej funkcjonować, potrzebuje stałego dostępu do finansowania zewnętrznego. To samo dotyczy firm działających na rynku ukraińskim. Na tym etapie nieoceniona jest pomoc międzynarodowych instytucji, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), które mają odpowiedni mandat i fundusze potrzebne do wdrożenia działań pomocowych. Tym bardziej, że według wyliczeń naszych, Banku Światowego oraz rządu Ukrainy, Ukraina do 2032 roku może potrzebować finansowania do nawet 750 mld USD. Dlatego ta i każda kolejna umowa wsparcia finansowego dla ukraińskiej gospodarki jest niezmiernie ważna" - powiedział wiceprezes PKO BP Andrzej Kopyrski, cytowany w komunikacie.

Umowa umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców

Umowa KredoBanku i EBOR umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro. Współpraca dotyczy trzech rozwiązań. Pierwszym są gwarancje kredytowe, które pozwolą wygenerować kredyty do 100 mln euro. Drugim rozwiązaniem są zachęty inwestycyjne - część przedsiębiorców, w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR (EaP SMEC Sub-loans), będzie miała możliwość otrzymania wsparcia dotacyjnego. Trzecim rozwiązaniem jest otwarcie przez EBOR limitu w wysokości 25 mln euro na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny, podano.

Reklama

Zgodnie z porozumieniem o podziale ryzyka podpisanym w Londynie, EBOR zabezpieczy 50% ryzyka kredytowego w zakresie nowego finansowania do 100 mln euro, udzielonego przez Kredobank, podano również.

"Ukraiński biznes potrzebuje więc kredytów aby przetrwać, a nawet przeżyć. Kredobank, będący częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, pomaga ukraińskim przedsiębiorcom w kontynuowaniu pracy w czasie wojny. Dzięki umowie o podziale ryzyka z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju otwierają się nowe możliwości zwiększenia wartości kredytowania ukraińskiego biznesu oraz wsparcia krytycznie ważnych branż gospodarki Ukrainy" - powiedział prezes Kredobanku Jacek Szugajew.

KredoBank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie

Porozumienie zwiększy dostęp do finansowania firmom ukraińskim działającym w branżach takich, jak sektor rolniczy i usługi rolnicze, przetwórstwo żywności, transport i logistyka, sprzedaż detaliczna i farmacja, zaznaczono w materiale.

KredoBank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie, którego 100-proc. właścicielem jest PKO Bank Polski. Należy do 16 największych banków w Ukrainie pod względem: aktywów, wielkości portfela kredytowego osób fizycznych i prawnych, depozytów detalicznych oraz liczby wydawanych kart płatniczych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.