Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w ostatnim kwartale 776 mln zł (+18% r/r). W całym I półroczu 2023 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową wyniosła 5,48 mld zł (+17% r/r). Nakłady na wierzytelności wzrosły w tym okresie o 56% do 1,18 mld zł. Wartość spłat wniosła 1,5 mld zł wobec 1,28 mld zł rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)