"Naszym celem jest zamknięcie przeglądu [opcji strategicznych] przed końcem obecnego roku obrotowego 2023/2024. Kluczowe kierunki chcielibyśmy poznać do końca roku kalendarzowego" - powiedział Szymański podczas telekonferencji z dziennikarzami.

W kwietniu br. Kredyt Inkaso, realizując uchwalę walnego zgromadzenia z września ub.r., zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych. Popisał w tej sprawie umowę z doradcą transakcyjnych Ipopema Securities.

Reklama

Przegląd został rozpoczęty - jak tłumaczyła spółka - w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji w akcjonariacie spółki, obejmujących w szczególności umożliwienie akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom ewentualne zbycie akcji spółki.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)