"Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2023 r.

  • Dystrybucja energii elektrycznej: 25,98 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,32 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej brutto: 6,29 TWh, w tym z OZE: 0,87 TWh
  • Produkcja ciepła: 6,21 PJ
  • Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,40 TWh

(b) II kwartał 2023 r.

Reklama
  • Dystrybucja energii elektrycznej: 12,32 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,08 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,44 TWh, w tym z OZE: 0,34 TWh
  • Produkcja ciepła: 1,79 PJ
  • Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,04 TWh" - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)