Zysk operacyjny wyniósł 7,95 mln zł wobec 1,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 281,97 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 250,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 (kwiecień-grudzień 2023) spółka miała 69,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 59,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 757,63 mln zł w porównaniu z 939,3 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 37,27 mln zł wobec 97,6 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 29,5%, czyli o 1,9 pkt% niżej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego jako efekt niższego wykorzystania mocy produkcyjnych wynikający ze spadku wolumenów, podała spółka.

Reklama

"Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 48%, Europa Zachodnia i Północna 28%, Polska 14%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 9% oraz Kraje pozaeuropejskie 1%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniosła 49,92 mln zł wobec 54,22 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)