Ponadto strony zobowiązały się do dalszej współpracy w zakresie rozwoju nowych usług i identyfikowania synergii operacyjnych, jak również do świadczenia wzajemnych usług marketingowych przez cały okres obowiązywania umowy, w tym umieszczania marki Allegro na automatach paczkowych Orlen Paczki, podano.

"W ramach trwającej od 2017/2018 r. współpracy Allegro z Ruch S.A., strony podpisały najnowszą umowę dotyczącą (i) dostaw do sieci automatów paczkowych (APM) i punktów odbioru (PUDO) Orlen Paczki oraz (ii) dostaw do sieci automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro One - One Box i One Point. Umowa zawiera deklarację wolumenową dla Ruch S.A. Określone w umowie opłaty na rzecz Ruch S.A. pozostaną stałe do końca 2024 roku i będą korygowane zgodnie ze wzorem określonym w umowie w styczniu każdego kolejnego roku. Wzór ten opiera się na zmianach czynników makroekonomicznych, tj. stopy inflacji, przeciętnego wynagrodzenia i cen oleju napędowego. Warunki techniczne dostaw do sieci Allegro One będą uzgodnione pomiędzy stronami odrębnie" - czytamy w komunikacie.

"Umowa zawarta jest na czas oznaczony do końca 2030 roku z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie nie jest możliwe wcześniej niż po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Od 2025 roku umowa przewiduje rabaty, dopłaty oraz możliwość wcześniejszego rozwiązania w przypadku znaczących rozbieżności pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi wolumenami lub gorszymi wynikami jakościowymi. Ruch S.A. zobowiązany jest do utrzymania określonego poziomu wydajności i poziomu usług przez okres obowiązywania umowy i dalszy rozwój sieci APM w Polsce" - podano dalej.

Allegro wskazało też, że umowa wpisuje się w trwające działania spółki mające na celu skalowanie i dywersyfikację sieci APM i PUDO poprzez poszerzanie współpracy z partnerami logistycznymi oraz zwiększanie wykorzystania własnej sieci APM.

Reklama

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)