Grupa Ciech zmieni w czerwcu 2024 roku nazwę na Qemetica, podała spółka. Jednocześnie Ciech określił strategiczne cele na kolejne 6 lat, które obok wzrostu wyników finansowych obejmują realizację ambitnych planów związanych z ESG, w tym zmniejszenie emisji CO2 o 45% do 2029 roku. Każdy z siedmiu biznesów grupy - Soda, Sól, Agro, Pianki, Krzemiany, Opakowania oraz Cargo - ma określone cele biznesowe na 6 lat.

Planowana zmiana to kolejny krok w transformacji chemicznej grupy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad grupą i zakończenia notowań na GPW.

Reklama

Ciech otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica

"Zamykamy rozdział Centrali Importu Eksportu Chemikaliów, otwieramy nowy rozdział pod nazwą Qemetica - chemicznej grupy napędzającej wiele branż gospodarki na wszystkich kontynentach. Dlatego ze zmianą nazwy łączy się także przyjęcie kluczowych zamierzeń strategii biznesowej na kolejne 6 lat. Mamy ambitny plan przedefiniowania przemysłu chemicznego w odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nami codzienność: przede wszystkim ochrona klimatu i zasobów naturalnych przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności i pierwiastka innowacji w produktach oraz usługach naszej grupy. Celem na 2026 rok jest 10 patentów wspierających naszą konkurencyjność. Nadal będziemy eksplorować europejski rynek startupów w poszukiwaniu rozwiązań z obszaru clean technology czy nowych biznesów, już dla Qemetiki" - powiedział prezes Ciechu Kamil Majczak, cytowany w komunikacie.

Strategiczne cele na kolejne 6 lat

Grupa Ciech, a od czerwca Qemetica, chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 45% do 2029 roku. Aktualne pozostają plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. Nowa strategia biznesowa jest zintegrowana z celami ESG. Poza ambitnymi celami w zakresie emisyjności grupy, jednym z priorytetów Qemetiki będzie zrównoważone środowiskowo portfolio produktów, w tym niskoemisyjna soda i krzemiany czy pianki o zmniejszonym udziale surowców ropopochodnych na rzecz większego wykorzystania surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Biznes Agro stawia natomiast na międzynarodową ekspansję i hybrydowe produkty dla rolników, a w Opakowaniach planowane są nowe inwestycje. Celem biznesu solnego jest z kolei osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, zapowiedziano w materiale.

Trwa transformacja biznesów Ciechu

"W czerwcu zmieniamy nazwę, ale proces transformacji naszych biznesów trwa. Mimo wymagającej sytuacji rynkowej nie rezygnujemy z naszych priorytetów - transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju poszczególnych biznesów. Strategia zakłada systematyczny wzrost wyników finansowych, a silny bilans nie ogranicza nas w realizacji ambitnych planów, niezależnie czy mówimy o wzroście organicznym czy poprzez akwizycje" - dodał członek zarządu Marcin Puziak.

Zmiana nazwy będzie odbywała się stopniowo na przestrzeni maja i czerwca w poszczególnych zakładach produkcyjnych grupy w Polsce i za granicą.

Oprócz zmiany Ciech na Qemetica, dodatkowym zmianom ulegną również nazwy części spółek zależnych Ciechu. Ciech Sarzyna zmieni się w Qemetica Agricultural Solutions Poland, Proplan plantprotection w Qemetica Agricultural Solutions Spain, Ciech Vitrosilicon w Qemetica Silicates, Ciech Vitro w Qemetica Glass, a Ciech Pianki w Qemetica Polyurethanes.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 do 2024 r. Ciech notowany był na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)