Zysk operacyjny wyniósł 4,03 mln zł wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 21,21 mln zł wobec 22,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 10,3% w 2023 r. wobec 11,5% w 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,52 mln zł w 2023 r. wobec 195,61 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie Trans Polonia osiągnęła w ubiegłym roku. Nie tylko udało nam się zwiększyć przychód, ale także zrealizowaliśmy inne ważne cele: powiększyliśmy nasz zespół specjalistów, rozbudowaliśmy flotę o 52 specjalistycznych jednostek transportowych, poszerzyliśmy portfolio klientów, dynamicznie rozwijaliśmy się na kluczowym dla firmy rynku Zachodniej Europy, a także wypłaciliśmy dywidendę akcjonariuszom. Tym bardziej zadowala fakt, iż wszystko to udało się osiągnąć mimo gospodarczych wyzwań, jakie w2023 r. napotkała branża transportowa" - napisał prezes Dariusz Cegielski w liście do akcjonariuszy.

Segment usług transportowych

Reklama

Segment usług transportowych wygenerował w 2023 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 203,47 mln zł, co oznacza wzrost o 6,9% r/r. Największy wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie miał transportu płynnej chemii (+13%), transport płynnych ładunków spożywczych (+2,5%). Grupa zanotowała wzrosty sprzedaży dzięki konsekwentnemu zwiększeniu portfela obsługiwanychklientów w obszarze transportu płynnej chemii oraz przeprowadzonym inwestycjom w nowoczesny tabor transportowy. W 2023 r. Grupa wygenerowała 67,5% przychodów ze sprzedaży właśnie w obszarze płynnej chemii, gdzie usługi realizowane są głównie dla klientów z Europy Zachodniej, wymieniono w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 5,44 mln zł wobec 36,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2023 r. miała 205,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)