"Są dwa możliwe wytłumaczenia dla tego ruchu. Pierwszym jest typowa dla okresu międzyświątecznego mniejsza płynność na rynku, która powoduje, że częściej pojawiają się większe zmiany kursów, które nie zawsze mają wytłumaczenie. Wydaje się, że obecnie nie ma powodów do osłabienia się złotego, zwłaszcza w warunkach wtorkowego optymizmu na innych rynkach, gdzie obserwujemy m.in. nowe rekordy na giełdach" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Drugim wytłumaczeniem dla dzisiejszego osłabienia się złotego jest ewentualna ponowna aktywność NBP na rynku walutowym. Brak obiektywnych przesłanek przemawiających za osłabieniem się złotego może budzić pewną podejrzliwość" - dodał.

Zdaniem ekonomisty w kolejnych dniach także nie można wykluczyć większej zmienności na rynku walutowym.

"Prawdziwy obraz rynku zobaczymy dopiero za kilkanaście dni. Końcówka roku i pierwsze dni kolejnego roku często bywają nietypowe, m.in. ze względu na wspomnianą mniejszą płynność na rynku, a także rozliczanie pozycji przez instytucje finansowe. Jednak dopóki na globalnych rynkach panuje optymizm i ryzykowne aktywa rosną, to złoty powinien wykazywać tendencję do umacniania się" - ocenił.

We wtorek o godzinie 15.59 kurs EUR/PLN wynosi 4,5651 jest ok. 8 gr wyżej niż w poniedziałkowe popołudnie. Złoty w stosunku do euro jest najsłabszy od początku listopada.

Reklama

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowność krajowych 10-latek są w okolicy 1,24, podobnie jak w w poniedziałek. 5-latki są także na podobnym poziomie jak dzień wcześniej, który wynosi 0,44 proc. Na krótkim końcu, rentowność 2-letnich papierów dłużnych spadła 1,42 pb do 0,067 proc.

"Na rynku długu jest nadal spokojnie. Nie widzę powodów, dla których rentowności krajowych 10-latek miałby się +odkotwiczyć+ od poziomu 1,25 proc., w okolicy którego są obecnie. Dopóki nie będziemy obserwować wydarzeń, które mogłyby wstrząsnąć rynkami albo nie pojawią się obawy o trwały wzrost inflacji, to krajowe SPW powinny być stabilne" - powiedział Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,943 proc. (+1 pb), a niemieckich -0,573 proc. (-1,1 pb).

wtorek wtorek poniedziałek
15.59 9.42 15.52
EUR/PLN 4,5651 4,4835 4,4846
USD/PLN 3,7211 3,6585 3,6657
CHF/PLN 4,2116 4,1297 4,1273
EUR/USD 1,2269 1,2255 1,2234
PS0123 0,067 0,082 0,081
DS0725 0,44 0,43 0,44
DS1030 1,24 1,22 1,24