"Sentyment do złotego niezmiennie pozostaje raczej pozytywny. Przekładają się na to dość wyraźne działania RPP w zakresie podwyżek stóp procentowych, które wreszcie zostały dostrzeżone przez rynek walutowy, a także dość optymistyczne nastroje na rynkach w ostatnim czasie. Niewątpliwie czynnikiem ryzyka jest konflikt z KE. Pojawiają się doniesienia, że KE mogłaby potrącać środki należne Polsce w ramach konkretnych pakietów, co może niekorzystnie wpływać na notowania" - powiedział Maciej Madej.

"Spodziewam się, że w średnim terminie działania NBP zepchną ten czynnik ryzyka na dalszy plan. W kolejnych dniach złoty może podjąć próbę odreagowania ostatniego umocnienia i można spodziewać się lekkiego osłabienia, natomiast co do zasady w średnim terminie złoty powinien zyskiwać" - ocenił.

Reklama

Po południu EUR/PLN jest 0,05 proc. na plusie, nieco poniżej poziomu 4,53, a USD/PLN rośnie o 0,44 proc. do 3,985. W tym czasie EUR/USD zniżkuje o 0,4 proc. do 1,136.

RYNEK DŁUGU

Krótki koniec krajowej krzywej rentowności wyhamował we wtorek kilkudniowe spadki, a wzrosty kontynuowały papiery 5 i 10-letnie.

"W USA testowane był niedawno lokalne szczyty rentowności, a niemieckie Bundy są bardzo blisko dodatnich poziomów. Trend na świecie jest rosnący, a SPW podążają w ślad tym. Nie ma co tutaj oczekiwać zmiany" - powiedział Madej.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 7 pb do 1,843 proc., a niemieckich pozostają w okolicy -0,02 proc.

wtorek wtorek poniedziałek
15.30 9.30 16.15
EUR/PLN 4,5283 4,527 4,5264
USD/PLN 3,9848 3,9699 3,9693
CHF/PLN 4,3507 4,3425 4,3423
EUR/USD 1,1364 1,1404 1,1403
DS1023 3,073 3,069 3,072
PS1026 3,93 3,92 3,88
DS0432 4,09 4,06 4,04