statystyki

Bankowość

Swap bazowy

wróć do działu: Bankowość »

Swap bazowy (ang. Basic Swap) - jest jednym ze swapów stopy procentowej. Swap bazowy polega na wymianie płatności sum odsetkowych obliczanych w oparciu o różne, zmienne, referencyjne stopy procentowe.

Najczęściej spotykaną zamianą jest wymiana między stronami 1- miesięcznej stawki LIBOR na 6- miesięczny LIBOR, albo stopy dla papierów handlowych na stawkę LIBOR.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty