statystyki

Bankowość

Hipoteka kaucyjna

wróć do działu: Bankowość »

Hipoteka kaucyjna (ang. bail mortgage) – zabezpieczenie wierzytelności wpisem do hipoteki na kwotę trudną do ustalenia. We wpisie podana jest wartość maksymalna wierzytelności. W wartości tej mieszczą się zazwyczaj dodatkowe koszty banku odzyskania wierzytelności, np.: odsetki, [[odsetki ustawowe[[, kary umowne, koszty windykacji, itp. Hipoteka kaucyjna powstaje zazwyczaj na podstawie umowy.

Po dokładnym ustaleniu wartości wierzytelności, hipoteka kaucyjna może być zmieniona w hipotekę zwykłą.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty