statystyki

Bankowość

Niewypłacalność

wróć do działu: Bankowość »

Niewypłacalność – to stan, w którym dłużnik nie może uregulować swoich zobowiązań, a majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Pojecie niewypłacalności zdefiniowane jest w Ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Po nowelizacji z maja 2009 r. art. 11 ust. 1 puin brzmi:

  1. "Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych".
  2. "Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje".

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty