statystyki

Bankowość

ELIXIR

wróć do działu: Bankowość »

ELIXIR – prowadzony przez KIR system rozliczania płatności detalicznych denominowanych w złotych. W ramach systemu ELIXIR realizowane są polecenia przelewu, płatności podatkowe, przelewy do ZUS, polecenia zapłaty i czeki. System ELIXIR jest podstawowym elementem krajowego systemu płatniczego.

W każdym dniu roboczym odbywają się 3 sesje systemu ELIXIR (I, II i III):

Otwarcie wejścia Zamknięcie wejścia Początek sesji rozrachunkowej w NBP Koniec sesji rozrachunkowej
I 16:00 (D-1) 9:30 (D) 10:30 (D) 11:00 (D)
II 9:30 (D) 13:30 (D) 14:30 (D) 15:00 (D)
III 13:30 (D) 16:00 (D) 17:00 (D) 17:30 (D)

gdzie: D - dzień sesji (D-1) - dzień roboczy poprzedzający sesję

System ELIXIR, poza realizacją zleceń płatniczych umożliwia także wymianę informacji między uczestnikami rozliczeń. Służą do tego celu dowolnej treści komunikaty informacyjne oraz komunikaty reklamacji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty