statystyki

Bankowość

Debet

wróć do działu: Bankowość »

Debet - w bankowości debet to ujemne saldo na rachunku. Debet jest skutkiem przekroczenia salda rachunku, innymi słowy klient banku wypłacił więcej gotówki niż posiadał na koncie.

Klient może zawrzeć z bankiem umowę debetową, która funkcjonuje podobnie do kredytu. Wtedy, do momentu wyzerowania konta, od salda ujemnego naliczane są odsetki. W umowie debetowej zapisane są warunki korzystania z debetu takie jak np. dopuszczalny czas występowania ujemnego salda, wysokość oprocentowania i maksymalny poziom zadłużenia.

Warunki przyznawania debetu ustala bank indywidualnie biorąc pod uwagę takie elementy jak: wiek, zarobki, rodzaj umowy o pracę, czas zatrudnienia, liczbę osób w gospodarstwie domowym na utrzymaniu, historię kredytową.

W księgowości debetem określa się lewą stronę („Winien” - Wn lub z łaciny „Debet” –Dt) rachunku rozliczeniowego.

Prawo dla specjalisty