statystyki

Bankowość

Sekurytyzacja

wróć do działu: Bankowość »

Sekurytyzacja – jest to proces sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych przyszłymi wpływami pieniężnymi z aktywów lub samymi aktywami pożyczkobiorcy.

W procesie sekurytyzacji dochody z aktywów oraz same aktywa oddzielone są pod względem prawnym i praktycznym od ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa. Oddzielenie ryzyka przedsiębiorstwa od ryzyka aktywów polega na wyodrębnieniu części aktywów i przyszłych wpływów pieniężnych z majątku przedsiębiorstwa i przeniesieniu praw własności do nich na emitenta papierów wartościowych. Stanowią one zabezpieczenie emisji papierów wartościowych.

Prawo dla specjalisty