statystyki

Finanse

Wierzytelności sekurytyzowane

wróć do działu: Finanse »

Wierzytelności sekurytyzowane – wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty