statystyki

Finanse

CEIDG

wróć do działu: Finanse »

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowy formularz wniosku rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce wcześniejszego formularza ewidencji gminnych EDG-1. CEIDG-1 jest jednoczesnym zgłoszeniem działalności gospodarczej do ZUS/KRUS, GUS oraz do urzędu skarbowego.

System umożliwia złożenie wniosku za pomocą Internetu. W dniu złożenia poprawnego wniosku przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą. Potwierdzeniem wpisu do bazy CEIDG jest wydruk ze strony internetowej. numerem identyfikacyjnym działalności gospodarczej w bazie CEIDG staje się dotychczasowy numer NIP przedsiębiorcy. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Po przeniesieniu baz danych dotyczących działalności gospodarczej z ewidencji gminnych do CEIDG stanie się on jedynym organem ewidencyjnym. Dotychczas byli nimi: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Prawo dla specjalisty