statystyki

Finanse

Rating

wróć do działu: Finanse »

Rating – w ekonomi oznacza proces oraz wynik oceny, która jest ustalona przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową) po przeprowadzeniu procedury ratingowej. Procedura ratingowa jest ujednolicona według kryteriów określonych przez daną agencję ratingową dla wszystkich badanych obiektów.

Ocena ma z reguły formę symbolu literowego, często uzupełnionego cyfrą lub znakami „+/-”.

Przykładowe skale ratingu:

  • poziom inwestycyjny (AAA, AA, A, BBB)
  • poziom spekulacyjny (BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D).

Dla określenia różnic w ramach jednej kategorii rating może zawierać znaki „+” i „-”,.

Rating może być wydawany dla emisji obligacji, krótkoterminowych papierów dłużnych, podmiotów zaciągających zobowiązania na rynku finansowym oraz rządów państw. Ocenia on jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.

Zobacz też:

Agencja ratingowa

Prawo dla specjalisty