statystyki

Giełda

Cena nominalna

wróć do działu: Giełda »

Cena nominalna – jest to cena, która określa wartość papieru wartościowego, która jest zapisana w statucie spółki.

W przypadku spółek akcyjnych cena nominalna wyraża wartość udziału jednej akcji w kapitale akcyjnym i jest jednakowa dla wszystkich akcji danej spółki.

W zależności od rodzaju spółki minimalną wartość nominalną jednej akcji określają odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego Spółek. I tak, w przypadku spółek akcyjnych Kodeks Spółek Handlowych przewiduje, że minimalna wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz (art. 308 § 2 KSH)

Cenę (wartość) nominalną akcji można zmienić np. poprzez zasilenie kapitału akcyjnego spółki lub dokonanie resplitu (zwiększyć) albo przez podział akcji (zmniejszyć).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty