statystyki

Giełda

C/Z

wróć do działu: Giełda »

C/Z (ang. P/E, price earnings ratio) - Cena do zysku. Jeden ze wskaźników gieł‚dowych opisują…cych cenę™ akcji. C/Z pomaga porównać‡ ceny akcji różnych spół‚ek ze wzglę™du na zyski firm.

Wskaźnik C/Z uzyskuje się™ poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez zysk netto spół‚ki przypadają…cy na 1 akcję™ (EPS, ang. earnings per share)

C/Z=cena akcji/EPS

Prawo dla specjalisty