statystyki

Giełda

NCIndex

wróć do działu: Giełda »

NCIndex – indeks Giełdy Papierów Wartościowych rynku NewConnect. Wartość bazowa (z 30 sierpnia 2007 r.) wyniosła 100 pkt. Obecnie w skład indeksu wchodzą akcje wszystkich spółek notowanych na rynku NewConnect, które nie są w upadłości.

NCIndex jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu brane są pod uwagę dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

NCIndex obliczany jest od otwarcia do zamknięcia sesji co 5 minut według wzoru:

NCIndex=\frac{\sum\limits P(i) * S(i)}{ \sum\limits P(0) * S(0) * K(t)} * 100

gdzie:

S(i) - Pakiet uczestnika indeksu (i) na danej sesji
P(i) - Kurs uczestnika indeksu (i) na danej sesji
S(0) - Pakiet uczestnika indeksu (i) na sesji w dniu bazowym
P(0) - Kurs uczestnika indeksu (i) na sesji w dniu bazowym
K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

Skład indeksu NCIndex wyznaczany jest po zakończeniu sesji giełdowej w drugi piątek marca, czerwca, września i grudnia. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zmiany w składzie indeksu w innym terminie. W przypadku debiutu nowej spółki, jej akcje mogą być dodane do indeksu po trzech sesjach od debiutu, zaś w przypadku wycofania akcji z obrotu, wykreślane są one z indeksu natychmiast.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty