statystyki

Giełda

Księga akcyjna

wróć do działu: Giełda »

Księga akcyjna – jest to rejestr akcji imiennych i świadectw tymczasowych do którego prowadzenia zobowiązany jest zarząd spółki. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. Na zlecenie spółki księga akcyjna może być prowadzona przez bank lub firmę inwestycyjną w Rzeczypospolitej Polskiej.

W księdze akcyjnej wpisywane są:

  • nazwisko i imię albo nazwa firmy,
  • siedziba i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
  • wysokość dokonanych wpłat.
  • na wniosek osoby uprawnionej do księgi akcyjnej dokonuje się wpisu o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty