statystyki

Inne

VAT - podatek od towarów i usług

wróć do działu: Inne »

VAT (ang. – Value Added Tax) - jest to podatek od towarów i usług inaczej nazywany od angielskiej nazwy Value Added Tax podatkiem od wartości dodanej.

VAT jest podatkiem pośrednim, obrotowym i płacony jest przez każdego przedsiębiorcę w łańcuchu dostaw od różnicy pomiędzy kosztami zakupu a ceną dalszej sprzedaży. Do ceny zakupu wlicza się także pozostałe koszty działalności gospodarczej, które objęte są podatkiem VAT.

Przepisy dotyczące podatku VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty