statystyki

Inne

Polisa

wróć do działu: Inne »

Polisa – jest to dokument wystawiana przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 KC.).

Art. 809. § 1 KC - „Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

Polisa powinna zawierać dane:

  1. ubezpieczającego,
  2. ubezpieczonego,
  3. uposażonego z umowy ubezpieczenia,
  4. okres i sumę ubezpieczenia,
  5. franszyzy,
  6. rodzaj i warunki ubezpieczenia.

W ubezpieczeniach dowolnych rozróżnia się polisy:

  1. jednostkowe,
  2. zbiorowe i grupowe,
  3. obrotowe,
  4. blokowe.

Prawo dla specjalisty