statystyki

Inne

Fundusze rynku pieniężnego

wróć do działu: Inne »

Fundusze rynku pieniężnego – fundusze inwestujące zazwyczaj na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych, czyli o terminie zapadalności do jednego roku. Fundusze tego typu uważa się za najbardziej bezpieczne fundusze inwestycyjne. Są one zazwyczaj alternatywą dla funduszy obligacji i lokat bankowych.

Największą popularność zyskują zwykle podczas dekoniunktury na rynku akcji. Ze względu na niską stopę zwrotu w tego typu funduszach, trzeba założy odpowiednio długi horyzont inwestycyjny.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty