statystyki

Rachunkowość

Marża na pokrycie kosztów stałych

wróć do działu: Rachunkowość »

Marża na pokrycie kosztów stałych (ang. Contribution Margin) – terminem tym określa się różnicę między ceną sprzedaży produktu lub usługi, a bezpośrednimi kosztami tego produktu lub usługi. Za bezpośrednie koszty uważa się cenę nabycia w przypadku produktu lub, w przypadku producenta, koszty bezpośrednie robocizny i materiałów.

Marża na pokrycie kosztów stałych jest pojęciem bardzo podobnym do zysku brutto ze sprzedaży. Różnica pomiędzy tymi pojęciami polega na tym, że marża na pokrycie kosztów stałych uwzględnia jedynie koszty zmienne, natomiast zysk brutto ze sprzedaży może także uwzględniać rozliczaną część stałych kosztów ogólnych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty