statystyki

Rachunkowość

Komandytariusz

wróć do działu: Rachunkowość »

Komandytariusz – wspólnik w spółce komandytowej, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do sumy komandytowej. Sumę komandytową określa się w umowie spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. W przypadku przekroczenia pełnomocnictw do prawa reprezentowania spółki za skutki tych działań komandytariusz odpowiada tak jak komplementariusz, czyli bez ograniczeń.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty