"Kwotę 1 873 927,76 złotych polskich zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przeznaczyć na podniesienie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.