W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,5%, a na 2020 r. - 1,51% oraz 1,6% na 2021 r.

"Prognoza centralna dla stopy referencyjnej NBP w latach 2019-2021 to 1,5%. Dla bieżącego roku utrzymuje się pełen konsensus. Przedział 50- procentowego prawdopodobieństwa dla prognoz stopy procentowej w 2020 r. to 1,3%-1,7%, zaś w 2021 r.: 1,2%-1,9%. Dla obu tych lat scenariusz centralny jest bardzo wyraźnie zarysowany, a 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dość wąskie" - czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 16 września a 2 października 2019 r. Wzięło w niej udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.