Do 15 września można składać wnioski na 2009 r. Komisja Europejska ma zdecydować o przyznaniu środków w połowie przyszłego roku. Decyzje o przyznaniu środków w ramach programu Life+ zapadają w Brukseli. To dodatkowa pula unijnych pieniędzy, która może zostać wydana na ochronę polskiej przyrody - podkreślał Gawłowski.

W latach 1996-2007 do polski trafiło łącznie 8 mln euro - powiedział wiceminister. W 2008 r. minister środowiska przeniósł obsługę programu z resortu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prawie 650 tys. euro uzyskał projekt ochrony przed zarastaniem muraw kserotermicznych w Polsce przygotowany przez Klub Przyrodników. 1,65 mln euro dostało Towarzystwo Ochrony Przyrody Ptaki Polskie na ochronę populacji orlika grubodziobego.

Lasy Państwowe dostały połowę środków unijnego dofinansowania - ponad 4 mln euro. Z tego 900 tys. euro wesprze akcję informacyjną przeciwdziałającą pożarom lasów, a ponad 3,2 mln euro pomoże w ochronie orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej.

Jacek Zadura z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tłumaczył, że 75 proc. pożarów lasów w Polsce wybucha w związku z działalnością człowieka. Za środki Life+ leśnicy będą informować o zagrożeniach, prowadzić akcję edukacyjną na temat ognia w lesie, organizować konkursy dla szkół i nauczycieli, chcą też dotrzeć do księży, którzy są autorytetem na wsi i mogą przekazać rolnikom informację o zagrożeniach.

Uniwersytet Łódzki, który opracował program ekologicznej rekultywacji zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (miejsce wypoczynku mieszkańców Łodzi), otrzymał na to z programu Life+ wsparcie w wysokości blisko 500 tys. euro.

Ponad 600 tys. euro Komisja przeznaczyła dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Za te środki ma powstać program pozwalający ograniczyć spływ do Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego nawozów sztucznych z okolicznych pól. Między polami, a rzeką i zbiornikiem mają powstać strefy buforowe, które będą zatrzymywały zanieczyszczenia rolnicze.

Andrzej Muter, który w funduszu zajmuje się programem podał, że dodatkowo środki uzyskały też trzy projekty międzynarodowe, realizowane również w Polsce i przez polskie placówki naukowe. Jeden z nich dotyczy ochrony morświnów w Bałtyku.

Wiceminister Gawłowski podkreślił, że przekrój wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zarówno organizacje pozarządowe, jednostki resortowe i uczelnie oznacza, iż każdy, kto ma dobrze przygotowany wniosek, może aplikować do programu i ma duże szanse na uzyskanie pieniędzy.

Wnioski, które dostały połowę środków z Unii, z Narodowego Funduszu otrzymają dodatkowe 45 proc., a te, które są dofinansowane przez KE w 75 proc., z Funduszu uzyskają 20-proc. pomoc. Każdy z wnioskodawców musi pokryć jedynie 5 proc. planowanych kosztów projektu.

Zastępca prezesa Funduszu Władysław Majka deklarował, że jego pracownicy pomogą napisać wnioski o dofinansowanie. "Jeśli ktoś jest w stanie zrealizować merytorycznie jakiś pomysł, wesprzemy go przy przygotowaniu wniosku" - podkreślał. Najbliższe warsztaty dla wnioskodawców fundusz organizuje 6 sierpnia. Trzy tury szkolenia odbędą się też przed zakończeniem terminu składania wniosków - 2, 3 i 4 września - podał.

Polska złożyła w 2008 r. do Brukseli łącznie 17 wniosków na 22 mln euro dofinansowania. Pula dla naszego kraju wynosiła ok. 9 mln euro.

Środki z programu Life+ można dostać m.in. na ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności, zarządzanie środowiskiem i projekty dotyczące informowania o nim. Na program ten w latach 2007-13 w całej UE przeznaczono 2,1 mld euro.