Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w czerwcu rdr o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i maju 2020 r.:

czerwiec czerwiec maj maj
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 0,5 13,9 -17 10,1
górnictwo i wydobywanie -6,5 8,4 -14,3 -1,8
przetwórstwo przemysłowe 0,9 15,9 -18,6 12,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -4,3 -5,8 -1,6 -8,8
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 8,9 9,5 -2,6 2,5

Ceny produkcji przemysłowej

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu spadły rdr o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w czerwcu spadły o 1,0 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

* - dane skorygowane