"Wg stanu na dziś 20 lipca 2020 r. w bazie CRBR zarejestrowane zostały informacje o 563 tysiącach beneficjentów rzeczywistych 326 tysięcy różnych spółek" - poinformowało biuro prasowe MF.

Jak wyjaśniono, system powstał aby wspierać walkę państwa z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

"Najdotkliwszą karę mógłby otrzymać podmiot, który faktycznie w ten proceder jest zaangażowany i w sposób uporczywy i celowy nie rejestruje beneficjenta rzeczywistego chcąc zataić przed organami ścigania osobę, która faktycznie kontroluje dany podmiot. Celem takiego działania może być ukrycie pieniędzy pochodzących z przestępstw" - tłumaczy MF.

Ministerstwo dodało, że w przyszłości wszystkie tego typu rejestry będą ze sobą integrowane. "Oznacza to, że przedstawiciele służb np. policji czy nawet obywatele, będą mogli sprawdzać zawartość tych systemów w całej Unii Europejskiej" - zapewniono.

Dla spółek zarejestrowanych w KRS do 13 października 2019 r. termin zgłoszenia do CRBR upłynął w piątek 17 lipca br. Pierwotnie ostatnim dniem rejestracji był poniedziałek, 13 lipca, jednak ze względu na czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru, został on wydłużony także na wtorek 14 lipca, a potem do 17 lipca.

Reklama

Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Zgłaszać i aktualizować dane w CRBR muszą: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą. Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/