Program "Dobry start" to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Jak poinformowała cytowana w komunikacie MRPiPS minister Marlena Maląg, rodzice i opiekunowie złożyli już łącznie 1,93 mln wniosków o świadczenie, z czego 1,72 mln to wnioski online.

Ponad 218 tys. wniosków złożono za pośrednictwem platformy Empatia, ponad 1,43 mln przez bankowość elektroniczną, a prawie 68 tys. – przez system teleinformatyczny udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Przyznanych zostało już ponad 2,06 mln świadczeń. Nie ma na co czekać, zachęcam do składania wniosków jak najszybciej – dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto" – zaapelowała szefowa MRPiPS.

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią ministerstwo rodziny zachęca jednak do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków.

Reklama

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/