Program "Dobry start" to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Jak poinformowała cytowana w komunikacie MRPiPS minister Marlena Maląg, rodzice i opiekunowie złożyli już łącznie 1,93 mln wniosków o świadczenie, z czego 1,72 mln to wnioski online.

Ponad 218 tys. wniosków złożono za pośrednictwem platformy Empatia, ponad 1,43 mln przez bankowość elektroniczną, a prawie 68 tys. – przez system teleinformatyczny udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Przyznanych zostało już ponad 2,06 mln świadczeń. Nie ma na co czekać, zachęcam do składania wniosków jak najszybciej – dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto" – zaapelowała szefowa MRPiPS.

Reklama

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią ministerstwo rodziny zachęca jednak do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/