Za przyjęciem zmian dotyczących spraw kultury m.in. w ustawie dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zagłosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy zakłada wsparcie finansowe dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości 400 mln zł, w tym 50 mln zł dla organizatorów techniki koncertowej. Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej, sfinansowanie wynagrodzeń, a także na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Samorządowe artystyczne instytucje kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 proc. utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca do 31 grudnia br., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu 2019 r.

Wprowadzone zmiany w ustawie zakładają ponadto, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące taką działalność będą mogły starać się o pomoc w wysokości do 50 proc. przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za za okres od 12 marca do 31 grudnia br., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu z 2019 r.

Dodatkowo (poza pomocą w wysokości 400 mln zł) minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Dotychczasowa pomoc z Funduszu Promocji Kultury w 2020 r. wyniosła 16 mln zł.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. (PAP)

nno/ gj/ wj/