Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 238 mln euro wobec 989 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 94,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,5 mld zł, tj. o 7,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Największy wzrost wartości eksportu zanotowano w sprzedaży baterii i silników samochodowych, odzieży, aparatów telefonicznych, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i w porównaniu z wrześniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,4 mld zł, tj. o 9,9%. Wartość rozchodów wyniosła 14 mld zł i była niższa o 1 mld zł, tj. o 6,6%, podano także.

"W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w przychodach odnotowano spadek w podróżach zagranicznych o 44,0%, w pozostałych usługach o 4,5%, natomiast w usługach transportowych nastąpił wzrost o 4,9%. Po stronie rozchodów podróże zagraniczne zmniejszyły się o 13,3%, pozostałe usługi o 7,0%, a usługi transportowe wzrosły o 2,7%" - czytamy dalej.

"Import towarów w porównaniu z wrześniem 2019 r. zwiększył się o 3,7 mld zł, tj. o 4,3% i osiągnął wartość 88,9 mld zł. Istotnie na wzrost importu wpłynął zakup odzieży, części odbiorników telewizyjnych, preparatów diagnostycznych, aparatów telefonicznych oraz odbiorników telewizyjnych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 5,5 mld zł" - podał bank centralny.