"Wzrost ten zawdzięczamy przede wszystkim znacznie wyższym wynagrodzeniom za grudzień ubiegłego roku. Statystyczny Kowalski miał więc powody do zadowolenia - jego realne dochody wzrosły w grudniu ubiegłego roku w porównaniu z sytuacją sprzed roku o blisko 4%. W poprzednich miesiącach ubiegłego roku wzrost ten był znacznie wolniejszy, w listopadzie i październiku nie przekraczał on 1,5%, a w miesiącach wakacyjnych wzrost realnych wynagrodzeń nie przekroczył 1% w skali roku. Pamiętać jednak należy, że w grudniu 2020 najprawdopodobniej doszło do kumulacji dodatkowych wypłat z zysków przedsiębiorstw, co tak mocno podniosło wynagrodzenia" - czytamy w raporcie.

Nieco niższa niż w poprzednich miesiącach inflacja również podniosła wskaźnik.

"Wielkość zatrudnienia rośnie bardzo powoli a liczba pracujących w przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 9 pracowników jest niższa o około 67 tysięcy w porównaniu z sytuacją w grudniu 2019 roku" - podkreślono.