Wyniki osiągnięte w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku przez górnicze spółki kontrolowane przez Skarb Państwa przedstawiło w czwartek PAP biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wyniki branży za cały 2020 rok nie są jeszcze znane.

Średnia cena zbytu węgla ogółem (loco kopalnia) w okresie od stycznia do listopada zeszłego roku wyniosła 315,06 zł za tonę i w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym była niższa o 11,3 proc.

W ciągu 11 miesięcy średnia cena węgla energetycznego spadła rok do roku o 4,02 zł na tonie (1,4 proc.), do poziomu 281,65 zł za tonę, a cena węgla koksowego była niższa rok do roku o 196,89 zł na tonie (spadek o 31,4 proc.) i wyniosła 429,92 zł za tonę.

Reklama

Choć nie ma jeszcze pełnych danych, wiadomo już, że 2020 rok był okresem znaczącego spadku importu węgla do Polski. Od stycznia do października z zagranicy (z UE i spoza Unii) napłynęło do Polski ponad 10,3 mln ton węgla (w tym niespełna 8,9 mln ton węgla energetycznego i ponad 1,4 mln ton koksowego) - to prawie 3,4 mln ton mniej niż w ciągu 10 miesięcy 2019 roku. Rekordowy pod względem importu był rok 2018, kiedy z zagranicy napłynęło ok. 19,7 mln ton węgla.

W minionym roku kopalnie zauważalnie zmniejszyły nakłady na inwestycje - od stycznia do końca listopada wydano na nie ponad 2,5 mld zł, o 740,5 mln zł mniej niż w porównywalnym okresie roku 2019.

Wcześniej katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podał dane dotyczące produkcji i sprzedaży węgla w grudniu ub. roku, tym samym podsumowując pod tym względem cały 2020 rok. Z podsumowania wynika, że w ub. roku kopalnie wydobyły ok. 7,2 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 5,4 mln ton. Wydobycie spadło o blisko 11,7 proc., a sprzedaż o ponad 9,2 proc.

W ciągu dwunastu miesięcy ub. roku krajowe wydobycie węgla kamiennego wyniosło ok. 54,4 mln ton, a sprzedaż ok. 53 mln ton – tym samym wielkość ubiegłorocznej produkcji przewyższyła sprzedaż o ok. 1,4 mln ton. Rok wcześniej, w 2019 r., polskie kopalnie wydobyły ponad 61,6 mln ton węgla kamiennego – ok. 1,8 mln ton mniej niż w roku 2018. Sprzedaż węgla w roku 2019 wynosiła ponad 58,4 mln ton i była o 4,1 mln ton niższa niż w roku 2018.

W samym grudniu ub. roku wydobycie i sprzedaż węgla należały do najwyższych w 2020 r. Kopalnie wydobyły ok. 5 mln ton węgla (wobec ponad 4,9 mln ton w grudniu 2019), a wielkość sprzedaży wyniosła ok. 5,1 mln ton (rok wcześniej niespełna 4,5 mln ton). W ub. roku wyższa sprzedaż była tylko w październiku (ponad 5,5 mln ton) i listopadzie (niespełna 5,2 mln ton). Najwyższe miesięczne wydobycie odnotowano natomiast, obok grudnia, w styczniu (ponad 5,2 mln ton) i marcu (ponad 5 mln ton).

Na przykopalnianych zwałach w końcu grudnia ub. roku leżało 6,2 mln ton węgla, wobec 6,4 mln ton miesiąc wcześniej oraz 7,8 mln ton w końcu września. Jak podała w czwartek ARP, w końcu grudnia 2020 r. całe polskie górnictwo węgla kamiennego zatrudniało 80 tys. osób - ok. 400 pracowników mniej niż miesiąc wcześniej.