"W czwartym kwartale 2020 r. wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 296,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 276,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 37,8 mld zł, tj. o 14,6%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odzieży oraz mebli i odbiorników telewizyjnych" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Import towarów zwiększył się o 22,2 mld zł, tj. o 8,7% i w dużej części wynikał on ze wzrostu zakupu odzieży, komputerów i procesorów, szczepionek i preparatów diagnostycznych oraz urządzeń łączności bezprzewodowej i chemikaliów nieorganicznych. Natomiast zmniejszająco na wartość importu wpłynęło obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, głównie z powodu spadku ich cen na światowych rynkach, podano również.

W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,9 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,1 mld zł (wzrost o 1,7 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 11,1 mld zł (zwiększenie o 1,0 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,7 mld zł (spadek o 2,1 mld zł). W porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. nadwyżka w usługach zwiększyła się nieznacznie, tj. o 0,6 mld zł, podał bank centralny.