"To wyjątkowy, przełomowy program możliwości realizowania strategicznych inwestycji, który być może pomoże zrealizować te inwestycje, których projekty leżały wiele lat na półce, zakurzone, bo brakowało środków" – powiedziała podczas briefingu prasowego w Szczecinie prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Dodała, że program "stanowi jeden z ważnych filarów Polskiego Ładu". Wskazała, że właśnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie inwestycji w jego ramach.

Reklama

"Obejmuje on 35 obszarów gospodarczych, możliwości inwestycji, podzielonych na cztery priorytety – mają być one skupione wokół tych inwestycji, które przynoszą dodatkowe przychody, zwiększają efektywność gospodarczą, które mają możliwość podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wielu powiatów, gmin" – dodała prezes BGK.

W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

Nabór wniosków, jak poinformowała Daszyńska-Muzyczka, będzie trwał 4-5 tygodni, z możliwością przedłużenia, jeśli będzie taka potrzeba. Samorządy mają otrzymać informację zwrotną o rozpatrzeniu wniosku w ciągu 2-4 tygodni.

Na program przeznaczonych zostanie najpierw 20 mld zł. W tym roku ma zostać ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków – dwa pierwsze nabory będą traktowane jako pilotażowe.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker wskazał, że program to "rewolucja w patrzeniu na inwestycje i we współpracy rządu i samorządu".

"Program będzie, jak myślę, kołem zamachowym dla tego działania, które stawiamy sobie na samym końcu, czyli dogonienie gospodarek Europy zachodniej w perspektywie kilkunastu lat w ramach wychodzenia z kryzysu pocovidowego" – powiedział Szefernaker.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaznaczył, że samorządowcy z regionu poznali już założenia programu.

"Chcemy nawiązać tę współpracę, chcemy te olbrzymie środki, 20 mld złotych, które trafi do samorządów, a tak naprawdę do mieszkańców, aby inwestycje, które będą z tych funduszy budowane, realizowane, służyły naszym mieszkańcom, zrównoważonemu rozwojowi i również rozwojowi regionu" – powiedział Bogucki.

Jak poinformowano, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie. Po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, BGK wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W sytuacji, gdy realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).